O MNIE

Nazywam się Wojciech Jałoszyński jestem psychterapeutą(w procesie ceryfikacji) oraz terapeutą uzależnień(w trakcie szkolenia).

 

Zajmuję się leczeniem:

– depresji

– zaburzeń nastroju

– zaburzeń lękowych

– uzależnień od gier, telefonu, Internetu, mediów społecznościowych itp

– uzależnień od substancji chemicznych

–  współuzależnienia

– terapia DDA oraz DDD

Z wykształcenia akademickiego jestem pedagogiem resocjalizacji. Jestem także certyfikowanym coachem.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 

Regularnie odbywam superwizję indywidualną i grupową. Uczestniczę także w interwizjach.

Szkolenie w ramach psychoterapii uzależnień realizuję w ośrodku akredytowanym przy Krajowym Biurze ds. przeciwdziałania narkomanii  

W przeszłości pracowałem w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Dziecka.

Serdecznie polecam! Spotkania odbywają się w atmosferze szacunku i zrozumienia, pan Wojtek jest bardzo uważny na słowa, emocje, które pojawiają się podczas rozmowy, potrafi zadać celne pytania, które otwierają nowe przestrzenie. Pozwala przyglądać się sobie z różnych perspektyw z ciekawością i bez oceny. Korzystanie z różnych metod, narzędzi pracy jest bardzo spójne z celami i tematami rozmów, ale też z potrzebami klienta.
Patrycja
Klient